דיני מקרקעין

דיני הקניין במקרקעין אינם עשויים מקשת אחת בשל מגבלות ואילוצים שונים היסטורים ,כלכליים פוליטיים מהווים הם ערבוביה של עקרונות משפטיים השאובים מחוקים עותומאנים ,אנגליים וישראליים שרישומם ניכר בחוק המקרקעין התשכ"ט -1969 וכפי שנראה בחקיקתו לא תמה הערבוביה ,ולכן מערכת היחסים הנוגעת לצדדים המעורבים בהליכי מימוש נכסי מקרקעין חוסה תחת כנפי מערכות דינים שונות ומגוונות היונקות כמעט מכל תחום משפטי 

אומנם חוק המקרקעין נחקק רק בשנת 1969,אך אנו נזקקים לעיתים לשיטה העותמאנית לדיני היושר האנגליים כאשנו עוסקים ברישום מקרקעין כפי שהיה בתקופה העותמנית ובתקופה המנדטורית ולאחר חקיקת חוק המקרקעין .

הליכי המכירה ורכישה של נכסי מקרקעין חוסים תחת כנפי חוקים והלכות שצריכים להיות נר לרגלי העוסקים במלאכת הייזום,ביצוע וקשירת עסקת במקרקעין .

logo

כתובת: חורפיש, מרכז הכפר | gadbhass@yahoo.com :עו"ד חסן ג'דבאן | טלפון: 04-7799173 | פקס: 04-8665567 | דוא"ל

נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרי תדמית לעסקים